Tuesday, February 17, 2009

Memories ...

... from the past weekend. On Saturday we went to a lake where the dogs (i.e. James) could run crazy as the pics will show. :) Alih enjoyed himself too though.

Lite bilder från helgen. På lördagen var vi till en sjö där hundarna kunde springa omkring, ja just det där med att springa omkring gäller väl egentligen bara James. ;) Alih tar det mest lugnt, men han njöt i fulla drag ändå.


This is the sexiest butt ever. ;)This one was born wild, I swear. :) ... Den här killen föddes mer vild än tam. :)

1 comment:

Amber and Nala said...

James has taken flight! BOL! :)