Thursday, September 17, 2009

A Girlfriend

Tonight Jay got to play with what might be a new found girlfriend! :)  He knows her from the WP Club but this was the first time they were off leash and actually got to play. We had no training tonight but we often go to the club anyway as there are some great hiking trails in the area and it's an excellent place for Jay to run off leash and burn off some energy. When we got there tonight his woman, Diva, was already there. ;)  They had a lot of fun, and she wasn't afraid to tell him when she felt he became "too much"... hihi... James loves himself some feisty women. :)

Ikväll fick James leka med en nyfunnen flickvän! :) Han känner henne från WP klubben men det var första gången som de faktiskt fick springa omkring och leka med varandra. Det var ingen träning ikväll men som vi ofta gör åkte vi ut till klubben ändå eftersom det finns så många utmärkta vandringsstråk i området och dessutom är klubbområdet ett utmärkt ställa för James att springa omkring och göra av med sin överskottsenergi. När vi kom dit ikväll var Diva redan där. Dom hade jättekul tillsammans och hon var inte rädd för att fräsa ifrån när han blev lite "för mycket"... hihi... och tro mig, James älskade varje sekund av det. Han tycker om mogna kvinnor som vågar säga ifrån. Kvinnor med eldigt humör är toppen! :)

Wednesday, September 16, 2009