Friday, May 29, 2009

Fridays Are Fun!

James loves it when he can get his old brother to play with him. Life cannot get much better than this! :)

James älskar verkligen när han kan få storebrosan att leka med honom. Då kan livet inte bli mycket bättre!


The pics are from last weekend ** Bilderna togs förra helgen.

Thursday, May 28, 2009

Old & Fabulous


This is my baby. It does not matter how old he is, he will always be my baby boy.
Not sure if you recall, but we started dieting Alih a few months back. The less he weights the easier he can move around. Now, it's not the easiest trying to diet an old dog who's already moving (i.e. exercising) as much as he can, but with less calories (& patience) even an old Tiger can lose weight. I weighted him yesterday and was shocked to see that he had lost almost 9 pounds since we started. That's not bad for an old man . :) The joke now is that we no longer have a Rottweiler but rather a Doberman (since he's so slim). :)
För några månader sedan bestämde vi oss för att banta Alih, för ju mindre han väger desto lättare blir det ju för en gammal stel kropp att röra på sig. Nu är det dock inte det lättaste att försöka få en gammal hund, som redan rör sig så mycket som han kan, att gå ner i vikt men med en fettsnål diet och med ett långsiktigt tänk går det. Jag vägde honom igår och blev chockad över att se att han hade gått ner över 4 kg sedan vi började. Det är verkligen inte dåligt gjort av en gammal man. :) Skämtet nu är att vi inte längre har en Rottweiler utan en Dobermann (p.g.a. att han är så smal). Sveriges nya bantarbjörn kanske. ;)

Tuesday, May 26, 2009

Monday, May 25, 2009

Please Don't Go

Good old stuff.. :)

Happy Memorial Day!!!


What did I do to deserve this?


I received these beautiful flowers from Ida the other day (my friend Jennie's daughter) and for no apparent reason. Isn't that super cute or what?!! Not only did I receive that, she had also written a poem about James. :) Too bad it's in Swedish but trust me, it's a really cute poem.
Jag fick dessa vackra blommor från Ida (min vän Jennie's dotter) helt utan anledning. Hur gulligt var inte det??!!! Inte nog med det så hade hon skrivit en dikt om James. :) Tyvärr fungerar inte min scanner just nu annars hade jag scannat in dikten (och det fina brevpappret). Men här kommer i alla fall dikten.
"James han är en hund, go och lite rund. Han far fram som en raket och kanske över ett staket. Han är go och glad som en kexchocklad".
TACK, IDA - du är min idol! ;)

Sunday, May 24, 2009

I wonder why?

Alih thinks James is crazy... and truth to be told, he's probably right! :)They belong to MEEEEE!!!!
Did I mention...

... that James LOVES to jump??