Saturday, September 05, 2009

Saturday Training

James and I went to WP training this morning and everything went well. Started off with a short but heavy DW walk followed by the cart. I had Jay tied up to a tree for awhile as I had other things to attend to (we have a lot of new members) and he almost gets more tired from having to stay still and chill than from the training itself. ;) This kind of training is extremly important for him. He's really tired right now and is sleeping his cute butt away. ;)

James och jag var på WP träning imorse och allt gick bra. Vi började med en kortare men tung DW promenad följt av vagnen. På grund av att jag hade lite annat och greja med också (vi har flera nya medlemmar) band jag upp James vid ett träd och det är nästan att han blir mer trött av att få stå still och vara lugn än av själva träningen. ;) Men han var faktiskt jätteduktig när han stod uppbunden, han sa inte ett ljud och hör och häpna - han t.o.m. lade sig ner. Wow, säger jag! Nu är han nöjd och belåten, han sussar och snarkar för fullt. :)

No comments: