Monday, March 02, 2009

Stressful Life?


Some people may rush through life acting or feeling as if today might be their very last day. Others might do nothing with their lives, thinking they have all the time in the world. I think I'm somewhere in-between depending on what it's concerning. If it's something boring like let's say cleaning, I have all the time in the world. Stress is not good for the soul - you all know that. ;) On the other hand, if it's something fun and exciting, all of a sudden I have no time to lose. Rapido, people, rapido! :)
Vissa människor stressar genom livet som om dagen till ära kanske är deras allra sista, medan andra inte gör någonting med sina liv. De har ju all tid i världen, så varför göra det just nu? Jag tror jag ligger någonstans mitt i mellan beroende på vad det gäller. Är det något tråkigt som att till exempel städa, ja då har jag all tid i världen. Stress är inte bra för hälsan, det vet väl alla. ;) Men är det något som istället är väldigt roligt och spännande så har jag helt plötsligt ingen tid att förlora. Rapido gott folk, RAPIDO! ;)

1 comment:

Amber and Nala said...

I know exactly what you mean....I can be a bit of a procrastinator if it's something I am not looking forward to but if it's something exciting then I am a little more on the ball. ;)