Tuesday, March 24, 2009

Proof of Madness

Remember what I said earlier that Alih went crazy today due to the snow? Here's proof of that. :)

Kommer ni ihåg att jag skrev tidigare att Alih blev tokig idag på grund av all snö? Här kommer bevis på det. :)Yes, the old thing can still run... **
Japp, den gamla korven kan fortfarande springa.And this wild one would prefer to run 24/7. Mr. L's doing recall with him on this pic. **
Och den här saken skulle gärna springa dygnet runt, 7 dagar i veckan. Mr. L kör inkallning med honom på denna bild.

No comments: